พาร์ทเนอร์วีซ่า ยื่นที่ไทยกับยื่นที่ออสเตรเลีย แตกต่างกันอย่างไร?

7844
รายละเอียด วีซ่าพาร์ทเนอร์ ยื่นที่ไทย กับที่ออสเตรเลีย

วีซ่าพาร์ทเนอร์ ยื่นนอกประเทศออสเตรเลีย (ยื่นที่ไทย) Subclass 309/100 กับยื่นในประเทศออสเตรเลีย Subclass 820/801

เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร?

เริ่มจากสิ่งที่เหมือนกัน คือ คุณสมบัติต่าง ๆ ของตัวผู้สมัคร และของสปอนเซอร์ รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ บางคนจดทะเบียนสมรสกัน (เลยเรียกว่า วีซ่าแต่งงาน ก็ได้) บางคนเป็น de facto ก็ยื่นได้ทั้งหมด ถ้าคุณสมบัติผ่าน

ขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ตรวจประวัติอาชญากรรม, ตรวจสุขภาพ ยังต้องทำเหมือนกัน รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องแจ้ง จำนวนคนที่ต้องเซ็นเป็นพยาน ก็ต้องมีเหมือนกัน

ที่สำคัญ ค่าธรรมเนียมเท่ากัน ไม่ว่าจะยื่นที่ไทย หรือที่ออสเตรเลียก็ตาม (ข้อมูลล่าสุด July 2020 ค่าธรรมเนียม AUD 7715)

ส่วนสิ่งที่แตกต่าง อันที่ชัด ๆ เลย คือ ยื่นนอกประเทศออสเตรเลีย ตอนที่วีซ่าจะถูกตัดสิน ตัวต้องอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย และถ้ายื่นขณะที่ตัวอยู่ในออสเตรเลีย ตอนวีซ่าจะตัดสิน ตัวต้องอยู่ในออสเตรเลีย

ต่อมา เรื่องระยะเวลาการพิจารณา ถ้ายื่นที่ไทย (Subclass 309/100) การพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือน อาจจะเร็ว หรือช้ากว่าได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น เคสมีความซับซ้อนแค่ไหน เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนหรือไม่ หากต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ก็เพิ่มระยะเวลาการรอ

ถ้ายื่นที่ออสเตรเลีย (Subclass 820/801) การพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 16-24 เดือน รอนานกว่าเยอะ

แต่ไม่ว่าจะยื่นที่ไทย หรือยื่นที่ออสเตรเลียก็ตาม ตัวผู้ยื่นยังสามารถเดินทางไปมาระหว่างไทยกับออสเตรเลียได้เหมือนกัน (บางคนบอกยื่นที่ออสเตรเลีย จะไม่สามารถเดินทางออกนอกออสเตรเลียได้เลย อันนี้ไม่จริงนะครับ ออกได้)

จุดนี้เป็นความเหมือนที่แตกต่าง คือเดินทางได้เหมือนกัน แต่วิธีการต่างกัน ถ้ายื่นในไทย เรายังสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor visa – subclass 600) เดินทางเข้าออกออสเตรเลียได้ปกติ แต่ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขวีซ่าท่องเที่ยวเหมือนเดิม คือ ออกตามระยะเวลาที่กำหนด และห้ามทำงาน

ส่วนการยื่นในออสเตรเลีย เมื่อยื่นแล้ว มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกออสเตรเลีย ก็สามารถยื่นขอ Bridging visa B เพื่อเดินทางออกได้ จะออกนอกออสเตรเลียสั้น ๆ อยู่ในออสเตรเลียยาว ๆ ก็ทำได้ หรือจะออกยาว ๆ แล้วกลับเข้ามาก่อน Bridging visa B จะหมดก็ทำได้ ตามความเหมาะสม

ซึ่งทั้งหมดนี้ นำมาสู่คำถามที่เจอมากที่สุด “แล้วควรยื่นที่ไหนดี?”

ขอตอบเลยว่าแล้วแต่เคส บางคนยังต้องเดินทางกลับมาไทยบ่อย ๆ ไม่คิดว่าจะอยู่ออสเตรเลียครั้งละยาว ๆ ก็แนะนำว่ายื่นที่ไทยดีกว่า ระยะเวลารอวีซ่า สั้นกว่าเยอะเลย

แต่บางคนอยากอยู่กับแฟนยาว ๆ ที่ออสเตรเลีย ไม่มีความจำเป็นที่ต้องกลับไทยบ่อย ๆ ผลวีซ่าพาร์ทเนอร์จะรอนานหน่อยก็ไม่เป็นไร เพราะยังไงก็อยู่รอที่ออสเตรเลียอยู่แล้ว แบบนี้ยื่นที่ออสเตรเลียอาจจะเหมาะสมกว่า

สุดท้ายของบทความนี้ อยากบอกว่า เรื่องวีซ่า ยังไงก็เป็นเรื่อง case by case บางคนมาบอกว่ายื่นแบบนั้นยากกว่า ยื่นแบบนี้ง่ายกว่า อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขา เราต้องประเมินตัวเราเองว่าเราเหมาะกับการยื่นแบบไหน

แล้วจึงยื่นแบบนั้นครับ

Admin — Visa.Au.Help

หากใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่งข้อความมาคุยกันใน Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/visainfo.co/

#วีซ่าออสเตรเลีย #วีซ่าท่องเที่ยว #วีซ่าพาร์ทเนอร์ #วีซ่าเด็ก #วีซ่านักเรียน #ออสเตรเลีย #วีซ่า #fee #visafee #Australia #visa #Australian #visitorvisa #partnervisa #childvisa #studentvisa